DE HERTENKAMP
Stichting Nieuwolda Museumgemaal De Hoogte Bolschip De Volharding Hertenkamp NIEUWBOUW Hertenkamp Contactgegevens Vaarimpressie Anbi gegevens Links
Nieuwbouw Hertenkamp Al meer dan twee jaar is stichting Nieuwolda bezig om nieuwbouw van het Hertenkamp te realiseren. Met behulp van de inwoners van Nieuwolda is er een plan gemaakt voor het nieuwe gebouw. Ook hebben wij veel subsidies en bijdragen ontvangen. De afgelopen tijd zijn er een paar belangrijke stappen gezet. We hebben de laatste gelden om te kunnen starten ontvangen en er  is een aannemer geselecteerd, GroenewoldBouw uit Stadskanaal. De vergunning is geregeld en de bouw zal worden begeleiddoor de gemeente. We kunnen nu echt beginnen! Het grondwerk zal maandag 25 september starten. De week daarvoor wordt het gebouw al ingemeten en worden er rijplaten neergelegd. Het nieuwe gebouw is gesitueerd achter het oude gebouw. De werkzaamheden zullen daarom niet via de Streep plaats vinden maar via de andere zijde.  Het oude gebouw wordt  pas gesloopt als het nieuwe klaar is, immers de beestjes hebben wel een stal nodig. De dieren zullen gedurende de bouw op de andere zijde van de dierenweide verblijven.  Als het weer mee zit is het de planning dat het gebouw dit jaar nog wordt opgeleverd. Daarna zal er nog het nodige moeten gebeuren aan de inrichting van het terrein, de paden en de hekwerken.
03-09-2018
Bestuur :  Pascal van Corbach voorzitter Gerrit Smit secretaris penningmeester Jan Köller, Piet Mulder en Margreet Wagemaker zijn algemeen lid.
STICHTING NIEUWOLDA
VOLG ONS OOK OP FACEBOOK
WELKOM OP DE SITE VAN
Hertenkamp NIEUWBOUW